Spotkania opłatkowe

Ostatnie dni Adwentu obfitowały w Naszej Misji w Spotkania Opłatkowe różnych grup duszpasterskich. Każde z nich było okazją do podsumowania wydarzeń minionego roku, podzielenia się wrażeniami i podziękowania za zaangażowanie w działalność wspólnoty PMK Düsseldorf. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć: Spotkanie ministranów i ich rodzin, Spotkanie piłkarzy PMK, Spotkanie młodzieży.

Spotkanie dzieci katechizowanych w Misji ze św. Mikołajem

W sobotę 5 grudnia po Roratniej Mszy Świętej do dzieci, które uczestniczą w prowadzonej przy Naszej Misji sobotniej katechezie, przyszedł święty Mikołaj. Podczas pełnego radości spotkania każdy dostał miły podarunek, w nagrodę za pilną naukę rozszerzającą znajomość Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelicznej nauki. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 dzieci wraz z rodzicami i krewnymi. Zobacz zdjęcia z tego spotkania.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i wspomnienie św. Cecylii

W niedzielę 22 listopada przypadała w tym roku Uroczystość Chrystusa Króla wszechświata, kończąca rok liturgiczny. Jest to Tytularne Święto Zgromadzeń Zakonnych Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Uroczystą Mszę Świętą o godzinie 11:15 uświetnił oprawą muzyczną Chór naszej Misji i zespół "Jedność". Także i oni obchodzili w ten dzień patronalne święto - bowiem był to dzień wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Fotorelacja z Eucharystii i spotkania w parafialnej Sali.

Przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza

W niedzielę 8 listopada podczas Eucharystii o 11:15 w uroczysty sposób zostało przyjętych 12 nowych ministrantów i ministrantek do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej Misji. Z wielką radością witamy ich w tym zaszczytnym gronie osób, które przy Ołtarzu Jezusa Chrystusa pełnią gorliwą służbę. Gratulujemy także rodzicom tych dzieci, ciesząc się wraz z nimi, że ministranci odkryli w swoich sercach głos Boga, który zaprosił ich do tak wielkiej bliskości Swoich Tajemnic. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Następne Terminy