Wielki Czwartek w Naszej Misji

Wielki Czwartek to w Kościele Katolickim dzień, w którym wspominamy ten wieczór, gdy Jezus Chrystus wraz z Dwunastoma Apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę przed Męką i Śmiercią na Krzyżu i ustanowił podczas niej Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej odprawiliśmy o godz. 19:00 w Kościele St. Franz von Sales.

Następne Terminy