Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 15 do 23 kwietnia  ksiądz proboszcz Jerzy Grynia  z grupą parafian pielgrzymował po Ziemi Świętej. Modlitwa i Słowo Boże towarzyszyły nam w podążaniu po śladach ziemskiej historii Jezusa. Zobacz zdjęcia.

Triduum Paschalne 2018

Triduum Paschalne to najważniejsze dni w roku, bowiem podczas nich liturgicznie wspominamy naszą wspólnotą wraz z całym Kościołem Powszechnym najistotniejsze dla naszego zbawienia chwile Życia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie, jak każdego roku uroczyste liturgie sprawowane były w kościele st. Franz von Sales. Cieszymy się, że wielu parafian skorzystało z zaproszenia by przez udział w tych bogatych w symbolikę nabożeństwach pogłębić swoją wiarę. POdczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek przypomnieliśmy sobie moment ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy, odkrywając że w ten sposób Bóg osobiście i przez swoich uczniów nieustannie chce służyć człowiekowi z Miłością. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej odkryła przed nami wielką cenę, jaką zapłacił Jezus Chrystus - Boży Syn, aby nas odkupić z niewoli grzechu i śmierci. Radość Wielkanocnych Świąt rozpoczęliśmy już obchodami Wigilii Paschalnej w sobotni wieczór, rozświetlając blaskiem Paschału i trzymanych w rękach świec mroki zapadającej nocy. Rezurekcja Wielkanocna w poranek Niedzieli Zmartwychwstania była naszym świadectwem, że z wiarą w Zmartwychwstanie Chrystusa i swoje chcemy przeżywać każdy rozpoczynający się dzień życia.

Pięknie przygotowane liturgie odbywały się w ślicznie ozdobionym kwiatami i dekoracjami kościele, o co zadbała przede wszystkim s. Kinga. Głównym projektantem i wykonawcą Grobu Pańskiego był po raz kolejny Pan Jan Tatusch, który przy pomocy siostry Kingi i wraz innymi oddanymi dziełu parafianami znów stworzył miejsce godne całonocnej Adoracji i modlitwy pełnej rozważań nad Śmiercią i Zmartwychwstaniem Zbawiciela. 

Zobacz galerie zdjęć z poszczególnych dni Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania

Dzieci pierwszokomunijne w Concordii 03-04.02.2018

W pierwszy weekend lutego grupa dzieci przygotowujących się w Naszej Misji do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej udała się wraz z s. Kingą i ks. Łukaszem do Ośrodka Polonijnego Concordia Haus. Celem wyjazdu było  pogłębienie dziecięcej wiedzy o przebiegu liturgii oraz wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów, części, symboli i znaków obecnych w sprawowanej Eucharystii. Sobotnie popołudnie spędziliśmy na odkrywaniu piękna przyrody, wielu chwilach radosnych przygód i zabaw w trakcie spaceru po otaczającym Ośrodek Polonijny lesie. Także w trakcie tego aktywnego wypoczynku nie zabrakło okazji do pytań, udzielanych odpowiedzi i ciekawych rozmów na religijne tematy, dzięki którym dzieci mogły uzupełnić swoją wiedzę o Bogu obecnym i działającym przez Sakramenty we wspólnocie Kościoła. Zobacz zdjęcia.

Piękne Jasełka w naszej Misji

W niedzielę 14 stycznia podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 w kościele St. Maria in den Benden dzieci i dorośli parafianie przedstawili przygotowane przez s. Kingę Jasełka. Bardzo ciekawy scenariusz przedstawienia nie tylko przypomniał nam biblijne treści związane z opisem Bożego Narodzenia, ale także skłonił do refleksji nad poznawaniem Pisma Świętego w rodzinach, przekazywaniem wiary dzieciom przez rodziców. Wspaniała gra każdego aktora, perfekcyjnie zagrane i zaśpiewane melodie kolęd i pastorałek spotkały się z bardzo dobrym odbiorem u każdego z parafian. Cieszymy się zdolnościami s. Kingi i naszych parafian, wyrażamy wdzięczność za ich zaangażowanie i mamy nadzieję, że to nie ostatnie wspólne przedstawienie. Zobacz zdjęcia z Jasełek.

Następne Terminy