Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Rezurekcja

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego każdego roku w naszej Misji rozpoczyna się od Mszy Świętej Rezurekcyjnej o 6:00. Jeszcze przed świtem jak pierwsi świadkowie zmartwychwstania śpieszymy do świątyni, by przeżyć radosne spotkanie z Jezusem Chrystusem, umocnić swoją wiarę w prawdę płynącą z Pustego grobu i podzielić się ze światem szczęściem przepełniającym serca. Procesją wokół kościoła dajemy także świadectwo swojej wiary i wspólnoty ożywianej nieustannie mocą Ducha Świętego, który pomaga nam wyjść z dzisiejszych wieczerników by głosić Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi. Wszystkim Parafianom życzymy Radości płynącej ze Zmartywchwstania Chrystusa. Zdjęcia z tych uroczystości.

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

W wielką sobotę najpierw Tradycja Kościoła zachęca nas do chwili zadumy nad rzeczywistością ciszy i śmierci, która ją często powoduje. Ze skupieniem wielu parafian przychodzi więc do Grobu Pańskiego by przeżyć bliskość Boga i modlić się o Jego pomoc w każdej, nawet najtrudniejszej próbie życia. Po tym zamyśleniu rozpoczynamy Liturgią Wigilii Paschalnej wspomnienie tej Świętej Wielkiej Nocy, w której Chrystus Zmartwychwstał i dokonało się nasze Odkupienie. Z radością witamy Światło Paschalne, które zwycięża ciemności i rozjaśnia drogi chrześcijan. Cieszymy się także łaską chrztu świętego i przez pokropienie święconą wodą odnawiamy obmycie oczyszczające nas z grzechu i odradzające do życia w wiecznym szczęściu. Śpiewamy też radosne: Alleluja! Odkrywając historię zbawienia i ciesząc się żyjącym Zbawicielem. Zobacz zdjęcia. (p. M. Kollek)

Wielki Piątek

W Wielki Piątek każdego roku staramy się jeszcze raz zatrzymać w naszym życiu i razem we wspólnocie rozważyć wielką Miłość Boga do człowieka, która sprawiła, że Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu. Uroczyście czytany opis Męki Pańskiej i osobista Adoracja Krzyża jest momentem uświadomienia sobie, jak cenni jesteśmy w oczach Boga i jaką wartość ma największy dar, jakim obdarować chce nas Bóg - życie z Nim w wieczności. Liturgia Męki Pańskiej została odprawiona o godz. 15:00 w kościele St. Franz von Sales. Pana Jezusa w Grobie Pańskim adorowaliśmy do rozpoczęcia Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Galeria zdjęć (p. M. Kollek)

Wielki Czwartek

Wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy Uroczystości Świętego Triduum Paschalnego - Dni, które przybliżają nam Dzieło Odkupienia, jakie dokonał dla każdego z nas Chrystus przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. W Wielki Czwartek sprawowaliśmy wieczorem Mszę Wieczerzy Pańskiej wspominając Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa i dał przykazanie wzajemnej służby z miłością. Galeria zdjęć (p. M. Kollek)

Następne Terminy