Wielka Sobota w Naszej Misji

Wielka Sobota do wieczora jest dniem trwania w adoracyjnej ciszy przy Grobie Pana Jezusa. Gdy zapada zmrok wierni uczniowie Chrystusa gromadzą się we wspólnocie, by uroczyście rozpocząć Wielką Noc, w której Zbawiciel Zmartwychwstał! Liturgia Wigilii Paschalnej to najważniejszy obrzęd w roku kościelnym. Podczas niej wspominamy całą historię narodu wybranego, odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, święcimy ogień i paschał - święcę symbolizującą Pana Jezusa. Mszę świętą Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 20:00 w kościele St. Franz von Sales. To właśnie podczas niej po Wielkim Poście radośnie zabrzmiało Alleluja! ogłaszające zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią, piekłem i szatanem.

Wielki Piątek w Naszej Misji

W Wielki Piątek każdego roku staramy się jeszcze raz zatrzymać w naszym życiu i razem we wspólnocie rozważyć wielką Miłość Boga do człowieka, która sprawiła, że Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu. Uroczyście czytany opis Męki Pańskiej i osobista Adoracja Krzyża jest momentem uświadomienia sobie, jak cenni jesteśmy w oczach Boga i jaką wartość ma największy dar, jakim obdarować chce nas Bóg - życie z Nim w wieczności. Liturgia Męki Pańskiej została odprawiona o godz. 15:00 w kościele St. Franz von Sales. Pana Jezusa w Grobie Pańskim adorowaliśmy do północy.

Wielki Czwartek w Naszej Misji

Wielki Czwartek to w Kościele Katolickim dzień, w którym wspominamy ten wieczór, gdy Jezus Chrystus wraz z Dwunastoma Apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę przed Męką i Śmiercią na Krzyżu i ustanowił podczas niej Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej odprawiliśmy o godz. 19:00 w Kościele St. Franz von Sales.

Następne Terminy