XXXV Jasnogórska Noc Czuwania

Jubileusz 25-lecia życia zakonnego s.Kingi

W poniedziałek 1 czerwca miało w naszej Misji miejsce szczególnie podniosłe wydarzenie. Posługująca od lat w PMK Dusseldorf s. Kinga Kasperek MChR obchodziła Jubileusz 25-lecia Życia Zakonnego. Była to okazja do jej osobistego dziękczynienia Bogu za dar powołania i wszystkie łaski, którymi ją Chrystus umacniał w tym czasie. Dla naszej Misji była to sposobność do wyrażenia wdzięczności za to w jaki sposób wśród nas realizuje ona charyzmat Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Obowiązujące przepisy sanitarne sprawiły, że nie wszyscy Parafianie mogli wziąć udział w Mszy Świętej Dziękczynnej, podczas której s. Kinga odnowiła swoje Śluby Zakonne. Obecne delegacje różnych wspólnot i grup działających w Misji w słowach podziękowań i życzeń wyraziły jednak doskonale modlitewną jedność i życzliwą bliskość tych wszystkich, którzy tylko duchowo mogli łączyć się z Czcigodną Jubilatką.

Zobacz zdjęcia z tej pięknej uroczystości.  

Msze święte znów z udziałem wiernych. Nowe zasady i rozporządzenia.

Drodzy Parafianie,

Pełni wdzięczności Panu Bogu i z wielką radością informujemy, że po długim czasie od najbliższej soboty, czyli od 2 maja, możemy wrócić w naszej Misji do sprawowania Mszy Świętych z udziałem wiernych. Niestety, ze względu na panującą sytuację i wciąż trwające zagrożenie epidemiologiczne, została ograniczona ilość uczestników sprawowanych nabożeństw. W naszej Misji we Mszach Świętych w kościele St. Maria in den Benden na Wersten może uczestniczyć 70 osób, w kościele St. Josef na Rath – 42 osoby, w kościele St. Pius X w Neuss – 64 osoby. W kościele St. Franz von Sales nie będą na razie sprawowane Msze Święte.

Aby, mimo tych ograniczeń, stworzyć więcej możliwości uczestnictwa w Eucharystii, zwiększyliśmy liczbę Mszy Świętych niedzielnych. Nowy porządek Mszy Świętych niedzielnych w Polskiej Misji Katolickiej w Dusseldorfie:

Sobota:

kościół St. Maria in den Benden godz. 17:00,

kościół St. Maria in den Benden godz. 19:00.

Niedziela:

kościół St. Josef godz. 8:30 (od 10.05.2020 r.),

kościół St. Maria in den Benden godz. 11:30,

kościół St. Maria in den Benden godz. 13:00,

kościół St. Pius X godz. 15:00.

Porządek Mszy Świętych w dni powszednie pozostaje bez zmian.

Aby wziąć udział we Mszy Świętej należy osobiście zgłosić się do Duszpasterzy pod numerem telefonu 0211/757280 (od wtorku do piątku w godz. 15:00 – 17:00) i uzyskać potwierdzenie, że zostało się wpisanym na listę uczestników. Tylko osoby zapisane na liście uczestników będą mogły wejść do Kościoła przed Mszą Świętą i przebywać w świątyni do jej zakończenia.

Uczestników Mszy Świętych będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Zarówno przed kościołem jak i w jego wnętrzu należy zachowywać 2 metry odstępu od drugiej osoby. Przepis ten należy zachowywać także podczas wchodzenia do świątyni i wychodzenia z niej. Wyjątkiem od tej reguły jest tylko moment przyjęcia Komunii Świętej.
 2. Do Komunii Świętej przystępujemy podchodząc w jednym rzędzie z zachowaniem 2 metrowego odstępu. Komunię Świętą przyjmujemy w postawie stojącej i na rękę.
 3. Przed wejściem do kościoła, przy osobie mającej listę uczestników, należy zdezynfekować ręce. Uczestników nabożeństw prosimy o zaopatrzenie się w środki do dezynfekcji.
 4. W kościele należy mieć zasłonięte nos i usta przy pomocy maseczki lub szalika. Zwolnieni z tego są tylko lektorzy podczas czytań i księża.
 5. W kościele siadamy tylko w zaznaczonych miejscach.
 6. Znak pokoju przekazujemy sobie nie przez podanie ręki lecz skinieniem głowy.
 7. Podczas Mszy Świętych nie korzystamy ze śpiewników.
 8. Ponieważ podczas Mszy Świętych nie ma możliwości zbierania ofiar, jeśli ktoś będzie chciał przekazać dobrowolny datek, może go złożyć do koszyka ustawionego przy wyjściu ze świątyni.
 9. Prosimy by nie gromadzić się przy kościele przed Mszą Świętą i po jej zakończeniu.

Wyznaczone osoby będą pilnowały zasad porządku i bezpieczeństwa. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Aby i one mogły uczestniczyć w nabożeństwach zapisani uczestnicy Mszy Świętych proszeni są o szczególną punktualność.

Sakrament spowiedzi będziemy sprawowali:

 • w kościele St. Maria in den Benden w salce katechetycznej przed Mszą Świętą i w trakcie Mszy Świętej.
 • w kościele St. Josef i St. Pius X w zakrystii podczas Mszy Świętej.

Oczekujących na spowiedź prosimy również o zachowanie 2 metrów odstępu. Istnieje także możliwość telefonicznego umówienia się na spowiedź w innym terminie.

Niestety wciąż pozostają zawieszone wszelkie formy działalności duszpasterskiej: katecheza dzieci (oprócz katechezy grupy przygotowującej się do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, która będzie się odbywała w sobotę w kościele St. Maria in den Benden o godz. 10:00),  katecheza młodzieży i dorosłych, kurs przedmałżeński oraz spotkania grup parafialnych: chóru i scholi dziecięcej a także grup AA i Al-Anon.

Osobom należącym do tak zwanych grup podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem przypominamy, że Ordynariusz Archidiecezji Kolońskiej przedłużył dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej niedzielnej, tym swoim diecezjanom, którzy przez istniejące zagrożenia i ograniczenia nie będą mogli w niej uczestniczyć. Oznacza to, iż nieobecność na niedzielnej Eucharystii nie jest dla nich popełnieniem grzechu ciężkiego.

Te osoby zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych za pośrednictwem środków publicznego przekazu – Telewizji, Radia i Internetu.

Godziny transmisji w TV:

 • w niedziele:

godz. 7.00 - TVP 1,

godz. 9.00 – Program 1 Polskiego Radia,

godz. 9.30 - TV Trwam,

godz. 11:00 - TVP 1,

godz. 13:00 - TV Polonia,

godz. 19:00 - Program 1 Polskiego Radia,

 • w tygodniu:

godz. 7.00 - TVP 1,

godz. 20:00 – TVP 3.

Tym osobą pragniemy także przypomnieć o możliwości praktykowania komunii duchowej, podczas uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem wyżej wymienionych środków publicznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Przyjęcie komunii duchowej może mieć formę krótkiej modlitwy czy aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

W dalszym ciągu prosimy o modlitwę  w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Zapraszamy do odmawiania różańca w tej intencji w swoich domach zwłaszcza o godz. 20:30.  W łączności z wszystkimi parafianami my, księża, będziemy modlić się w kościele o tej porze każdego dnia.

Niech te, już nie pozbawione radości wspólnej modlitwy, ale wciąż pełne trudności i ograniczeń dni, będą czasem umocnienia osobistej wiary i ufności w Bożą Opatrzność oraz pogłębiania chrześcijańskiego życia w domowym Kościele, którym jest rodzina.

Sytuacja związana z epidemią jest bardzo dynamiczna, dlatego prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Misji (www.pmkduesseldorf.de).

Duszpasterze PMK Düsseldorf

 

Święta Wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego 2020

.

Następne Terminy