Grupa Modlitewna "CONFIDO"

"(…) mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego,niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. (…)“. (DZ 848)

Wspólnota Modlitewna do Miłosierdzia Bożego została założona 16 listopada 1994 roku. Nazwa CONFIDO (łac. Ufność) przyjęła w 10 rocznicę pierwszego spotkania na wspólnej modlitwie do Miłosierdzia Bożego. CONFIDO jest nie tylko nazwą wspólnoty ale zarazem programem dla osobistego i wspólnotowego życia religijnego. Rozumiemy to jako kontynuację posłannictwa św. s. Faustyny we współczesnym świecie potrzebującym i spragnionym Bożego Miłosierdzia. Spotkania wspólnoty CONFIDO odbywają się w każdą środę o godz.18.30 w kaplicy przy kościele St. Suitbertus Kirche, Schützenstr. 58 w Ratingen. Wspólnota Confido jest wspólnotą otwartą. Może należeć do niej każdy, kto pragnie wielbić miłosierdzie Boże i wypraszać je dla grzeszników i świata całego.

Następne Terminy