Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc grudzień - zmiana tajemnic 01.12.2019

Grupa Intencja
Gr. 1

O Dary Ducha Świętego dla tych, którzy odeszli od Chrystusa, by wrócili na drogę prowadzącą do zbawienia.

Gr. 2

O dar rodzicielstwa dla rodzin pragnących potomstwa.

Gr. 3

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią. 

Gr. 4

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

Gr. 5

O łaskę przebywania w Królestwie Chrystusowym dla zmarłych polecanych w wypominkach.

Gr. 6

O dobre, chrześcijańskie przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich członków naszej Misji..

W sobotę, 7 grudnia, w kościele St. Franz von Sales  o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Intencje różańcowe na miesiąc styczeń - zmiana tajemnic 05.01.2020

Grupa Intencja
Gr. 1

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

Gr. 2

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

Gr. 3

O dar rodzicielstwa dla małżeństw pragnących potomstwa.

Gr. 4

Za osoby nieuleczalnie chore, o łaski potrzebne w niesieniu Krzyża choroby, by przylgnęły do Chrystusa ukrzyżowanego i z Nim dzieliły swoje życie.

Gr. 5

Za rodziny naszej Misji, aby panowała w nich miłość, chęć wzajemnej pomocy, by każdy dzień przeżywały ze Świętą Rodziną.

Gr. 6

Za dusze w czyśćcu cierpiące, o łaskę nieba dla nich.

W sobotę 4 stycznia w kościele St. Franz von Sales  o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Intencje różańcowe na miesiąc luty - zmiana tajemnic 02.02.2020

Grupa Intencja
Gr. 1

O odwagę w wyborze drogi powołania dla wszystkich, których Bóg wzywa do pójścia drogą życia zakonnego czy kapłańskiego.

Gr. 2 O otwarcie na dary Ducha Świętego dla wszystkich ochrzczonych, by wiernie i z miłością głosili Dobrą Nowinę i byli świadkami Chrystusa w codziennym życiu.
Gr. 3

O odwagę i potrzebne łaski w kroczeniu Bożymi drogami dla młodzieży naszej Misji.

Gr. 4

O potrzebne łaski dla Ojca Świętego w prowadzeniu Kościoła do Niebieskiego Jeruzalem.

Gr. 5

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Gr. 6

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

W sobotę 1 lutego w kościele St. Franz von Sales o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy