Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc maj - zmiana tajemnic 06.05.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 Aby chrześcijanie wsparci orędownictwem Maryi byli otwarci na natchnienia Boże i żyli zgodnie z nauką zawartą w Piśmie Świętym. 
Gr. 2 Aby Maryja wyprosiła u Syna potrzebne łaski do życia zgodnego z nauką Chrystusa dla wszystkich Członków Róż Różańcowych.
Gr. 3 Aby Maryja była wzorem życia rodzinnego dla wszystkich matek, by udzielała im potrzebnych łask w prowadzeniu rodziny do Boga.
Gr. 4 Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Gr. 5 Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Gr. 6 Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

W sobotę, 5 maja, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin

Intencje różańcowe na miesiąc czerwiec - zmiana tajemnic 03.06.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Gr. 2 Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Gr. 3 Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Gr. 4 O miłość między małżonkami, zrozumienie i chęć wzajemnej pomocy.
Gr. 5 O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Gr. 6 Aby rodziny naszej Misji otwarły się na miłość płynącą z Najświętszego Serca Jezusowego i były Mu wierne.

W sobotę, 2 czerwca, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy