Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na styczeń - zmiana tajemnic 07.01.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 O potrzebne łaski dla Markusa Heega w troszczeniu się o Misje obcojęzyczne oraz w życiu osobistym.
Gr. 2 Aby chrześcijanie przykładem swego życia świadczyli o wielkiej miłości i dobroci Boga.
Gr. 3 Aby rodziny naszej Misji wsparte opieką św. Józefa i Maryi były otwarte na Jezusa i żyły według Jego nauki zawartej w słowie Ewangelii.
Gr. 4 Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Gr. 5 Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Gr. 6 Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

W sobotę, 6 stycznia, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza Święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Intencje różańcowe na miesiąc luty - zmiana tajemnic 04.02.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Gr. 2 Aby ci którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Gr. 3 Aby ci którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja
Gr. 4 W intencji służby zdrowia, o siły, mądrość i wyrozumiałość w pracy z pacjętami.
Gr. 5 O akceptację i radość z krzyża cierpienia dla wszystkich chorych, oraz potrzebne siły w codziennym życiu. 
Gr. 6 O łaskę skruchy i powrotu do Boga dla grzeszników. 

W sobotę, 3 lutego, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza Święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy