Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc lipiec - zmiana tajemnic 07.07.2019

Grupa Intencja
Gr. 1

O odwagę pójścia za głosem powołania dla wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.

Gr. 2 Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.
Gr. 3

Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

Gr. 4

O łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących. 

Gr. 5

Za osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, aby Bóg obdarzył je potrzebnymi łaskami w dźwiganiu krzyża choroby lub samotności.

Gr. 6

O Boże błogosławieństwo dla rolników, aby mogli zebrać obfite plony ziemi. 

W sobotę, 6 lipca, w kościele St. Franz von Sales o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin

Intencje różańcowe na miesiąc sierpień - zmiana tajemnic 03.08.2019

Grupa Intencja
Gr. 1

O dar rodzicielstwa dla wszystkich pragnących potomstwa.

Gr. 2

O miłość i wzajemną życzliwość w rodzinach naszej Misji.

Gr. 3

O dobre przeżycie wakacji dla wszystkich wypoczywających.

Gr. 4

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej "laboratoriami humanizacji".

Gr. 5

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej "laboratoriami humanizacji".

Gr. 6

O łaskę powrotu do Boga dla narodów Europy.

W sobotę, 3 sierpnia, w kościele St. Franz von Sales  o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy