Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc wrzesień - zmiana tajemnic 01.09.2019

Grupa Intencja
Gr. 1

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Gr. 2 Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
Gr. 3

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Gr. 4

O potrzebne łaski dla osób cierpiących, samotnych i opuszczonych, by potrafiły z Jezusem dźwigać swój codzienny krzyż. 

Gr. 5

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Gr. 6

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

W sobotę, 7 września, w kościele St. Franz von Sales o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Intencje różańcowe na miesiąc październik - zmiana tajemnic 06.10.2019

Grupa Intencja
Gr. 1

Aby Maryja wstawiała się u swojego Syna i wypraszała potrzebne łaski w dążeniu do doskonałości dla Członków Róż Różańcowych w naszej Misji.

Gr. 2

Za dusze w czyśćcu cierpiące, o łaskę nieba dla nich.

Gr. 3

Jako wynagrodzenie za bluźnierstwa i zniewagi, którymi jest obrażane Niepokalane Serce Maryi.

Gr. 4

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Gr. 5

O łaskę prawdziwej wiary i życia zgodnego z przykazaniami dla Polaków rozproszonych po wszystkich kontynentach świata.

Gr. 6

O potrzebne łaski dla osób cierpiących, samotnych i opuszczonych, by potrafiły z Jezusem dźwigać swój codzienny krzyż.

W sobotę, 5 października, w kościele St. Franz von Sales  o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy