Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc lipiec- zmiana tajemnic 05.07.2020

Grupa Intencja
Gr. 1

O błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych parafian na czas wakacji.

Gr. 2

O ustanie epidemii i potrzebne łaski dla personelu medycznego i wolontariuszy.

Gr. 3

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Gr. 4

O światło Ducha Świętego dla biskupów kierujących naszą diecezją.

Gr. 5

O dobrą pogodę i siły dla rolników na czas zbierania plonów ziemi.

Gr. 6

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

W sobotę 4  lipca Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Intencje różańcowe na miesiąc sierpień - zmiana tajemnic 02.08.2020

Grupa Intencja
Gr. 1

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Gr. 2

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Gr. 3

O dary Ducha Świętego na rozpoczynający się rok szkolny dla uczniów i młodzieży.

Gr. 4

O światło Ducha Świętego dla biskupów kierujących naszą diecezją.

Gr. 5

O łaskę wyjścia z nałogu dla wszystkich uzależnionych.

Gr. 6

O ustanie epidemii i potrzebne łaski dla personelu medycznego i wolontariuszy.

W sobotę 1 sierpnia Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy