Żywy Różaniec

Intencje różańcowe na miesiąc lipiec - zmiana tajemnic 01.07.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 O Boże błogosławieństwo na czas wakacji dla naszych parafian.
Gr. 2 O dar rodzicielstwa dla wszystkich małżeństw pragnących potomstwa.
Gr. 3 O dar pokoju w naszych rodzinach, miejscach pracy i całym świecie.
Gr. 4 Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Gr. 5 Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Gr. 6 Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

W sobotę, 7 lipca, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin

Intencje różańcowe na miesiąc sierpień - zmiana tajemnic 05.08.2018

Grupa Intencja
Gr. 1 Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Gr. 2 Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Gr. 3 Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Gr. 4 O dobrą pogodę dla rolników na czas zbiorów.
Gr. 5 O potrzebne łaski dla osób chorych i samotnych, aby w łączności z Jezusem przeżywały swoją codzienność.
Gr. 6 W intencji osób które Bóg wzywa do pracy w swojej winnicy, by nie bały się pójść za głosem powołania.

W sobotę, 4 sierpnia, w kościele St. Franz von Sales o godz. 17:30 wspólny różaniec oraz o godz. 18:00 Msza święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin.

Następne Terminy