Spotkania Małżeńskie

Wspólnota Spotkań Małżeńskich zawiązała się po pierwszym weekendzie małżeńskim jaki odbył się w październiku 2010 roku w Horrem. Ta forma rekolekcji okazała się ogromnym przeżyciem, małżeństwa uczestniczące w warsztatach rekolekcyjnych odczuły i odczuwają ogromną potrzebę kontynuowania doświadczeń porekolekcyjnych. Jesteśmy więc grupą wsparcia w której przeżywamy przyjaźń, kontynuujemy doświadczenia dialogu, dzielimy się naszymi radościami i słabościami. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy grona przyjaciół wśród których wzrastamy w więzi ze sobą i z Panem Bogiem.

Zapraszmy więc wszystkie małżeństwa sakramentalne, nie tylko te, które przeżywaja trudności ale i te pragnące pogłębić miłość małżeńską  do udziału w spotkaniach i warsztatach rekolekcyjnych.

Zachęcamy również do udziału w comiesięcznych spotkaniach poweekendowych, które odbywają się w Duesseldorfie  w każdą II-gą sobotę miesiąca o godzinie 15.00

Więcej informacji o Spotkaniach Małżeńskich można znaleźć na stonie www.spotkaniamalzenskie.de

Następne Terminy