Wizytacja Monsignore Dr. Markusa Hofmanna w naszej Misji

W niedzielę 10 września w naszej Misji odbyła się Wizytacja Wikariusza Archidiecezji Kolońskiej do spraw Duszpasterstw Obcojęzycznych Monsignore'a Dr. Markusa Hofmanna. Wraz z nim obecni byli Pater Elex Normil CS i Referent Markus-J. Heeg. Wizytację uświetnił swą obecnością także Prowincjał Księży Chrystusowców ks. Edmund Druz SChr. Podczas tych odwiedzin Wikariusz biskupi odwiedził wszystkie Kościoły, w których odbywają się nabożeństwa w naszej Misji, spotkał się także z uczęszczającymi na Msze święte parafianami, zapoznał z warunkami duszpasterskimi oraz poznał różne formy i grupy duszpasterstwa polskojęzycznego działające w PMK Dusseldorf. Szczególną formę miała Msza Święta o godz. 11:30 w kościele St. Maria in den Benden. Ponieważ jak w każdą drugą niedzielę miesiąca była to Eucharystia ze szczególnym udziałem dzieci, Msgr. Hofmann skierował do najmłodszych specjalną homilię i poświęcił im przyniesione na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego plecaki. Zobacz zdjęcia. 

Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii

Miesiąc czerwiec jak zwykle obfity w wydarzenia duszpasterskie kończy się co roku odbywającym się w ostatnią sobotę tego miesiąca Polonijnym Spotkaniem Młodych w Concordii. Z naszej Misji wraz z około 50 osobową grupą młodzieży do tego Ośrodka Polonijnego wybrała się także siostra Kinga i ks. Łukasz. Spotkanie obfitowało w wiele pięknych nabożeństw i koncertów religijnych zespołów - Siewcy Lednicy i Voluntate Dei. ogółem wzięło w nim udział około 1500 osób. Mamy nadzieję, że młodzież, która tak pięknie angażowała się w różne części tego dnia, duchowo naładowała akumulatory swoich serc przed rozpoczynającą się wakacyjną przerwą. Zobacz zdjęcia. 

Piesza Pielgrzymka do Neviges

W sobotę 17 czerwca odbywała się coroczna Piesza Pielgrzymka Polonijna do Sanktuarium Matki Bożej w Neviges. Także i w tym roku grupa licznych pielgrzymów z naszej Misji powiększona tradycyjnie o grupę pątników z PMK Monchengladbach przez cały dzień ze śpiewem, modlitwą i braterskimi oraz siostrzanymi rozmowami przeżyła pięknie ten ponad 30 kilometrowy szlak wiodący do Domu Matki. Duchowe wrażenia pozostaną jak zwykle w sercach wszystkich Pielgrzymów, którzy już w kilka chwil po dojściu zapewniali o swej obecności w przyszłym roku. Różnorodność wiekowa pielgrzymkowej grupy sprawiła, że każdy z etapów i postojów miał swój oryginalny charakter. Na ostatnim odpoczynku Grupa Młodzieży wraz z ks. Łukaszem wykonała nawet mimo zmęczenia tradycyjny belgijski taniec, przywracając radość na twarzach wielu opadającym z sił. Zobacz zdjęcia z pielgrzymkowego szlaku.

Wycieczka dzieci uczęszczających na katechezę do Toverlandu

W piątek 16 czerwca dzieci uczęszczające na katechezę przy Naszej Polskiej Misji w nagrodę za sumienną naukę i gorliwość w poznawaniu prawd wiary, religijnych historii i zwyczajów, udały się na wycieczkę do parku rozrywki Toverland w Holandii. W drodze nie zabrakło modlitwy a na miejscu dobrej zabawy i wielkich atrakcji na przeróżnych ślizgawkach, zjeżdżalniach i kolejkach. Zobacz zdjęcia.

Następne Terminy