Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne to najważniejsze dni w liturgicznym roku Kościoła. Liturgie Mszy Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej odprawialiśmy w kościele St. Franz von Sales. Wyjątkowość tych dni i ich szczególnie uroczysty charakter zostały podkreślone przez dekoracje świątyni, które pomagały skierować naszej myśli do najistotniejszych wydarzeń w historii zbawienia - męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Serdecznie dziękujemy s. Kindze Kasperek MChR, Panu Janowi Tatuschowi, Panu Maciejowi Kolonce i innym zaangażowanym w ich powstanie osobom, bo dzięki ich pracy wszyscy uczestnicy liturgii mogli głębiej a zarazem łatwiej wejść w tajemnice sprawowanych obrzędów. 

Zobacz zdjęcia świątecznych dekoracji.

Wielki Czwartek w naszej Misji - Liturgia Wieczerzy Pańskiej 2019

18 kwietnia 2019 roku, w Wielki Czwartek o godz. 20:00 w naszej Misji uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej w kościele St. Franz von Sales rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego. Liturgia Wielkoczwartkowa przenosi nas myślą do tego szczególnego wieczoru, gdy Chrystus po raz ostatni spożył Wieczerzę ze Swymi uczniami, ustanawiając podczas Niej sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Gromadząc się wspólnie wokół ołtarza i ze czcią obchodząc pamiątkę Tego pełnego łaski rozlewającej się na całą wspólnotę Kościoła Wieczoru wychwalaliśmy Boga za Jego łaskawość, którą objawił w pełni w dziele Chrystusa. Dziękowaliśmy za każdą Komunię Świętą i kapłańską posługę w naszym życiu i prosiliśmy z nadzieją o to, by nikomu nie brakowało tych świętych darów. W obrzędzie Mandatum - czyli liturgicznym geście obmycia nóg, przypomnieliśmy sobie o tym, że Syn Boży przyszedł do nas nie po to by Mu służono, lecz aby służyć i do końca nas umiłować.

Zobacz zdjęcia z Liturgii Wieczerzy Pańskiej. 

Niedziela Palmowa i 60. urodziny ks. Proboszcza Jerzego Gryni SChr

14 kwietnia 2019 roku wraz z całym Kościołem powszechnym obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Wspominanie pamiątki wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy odbyło się bardzo uroczyście podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej tej niedzieli w naszej Misji. Eucharystyczne Spotkanie sprawowane o godz. 11:30 w kościele St. Maria in den Benden miało w sobie jednak dwa szczególne elementy, które chcemy wyróżnić i zapisać w pamięci naszej wspólnoty. Na początku Mszy Świętej i Procesji z palmami został poświęcony nowy krzyż procesyjny, który odtąd obecny będzie w każdej uroczystej liturgii odpraiwanej w naszej Misji. Pod koniec tej niedzielnej Eucharystii uczciliśmy i życzeniami różnych grup misyjnych uradowaliśmy ks. Proboszcza Jerzego Grynię SChr, który właśnie 14 kwietnia 2019 roku obchodził swoje 60. urodziny. Szanowny Jubilat z niemałym wzruszeniem wysłuchał słowa pięknych życzeń i z uśmiechem przyjął pomysłowe prezenty. Jego osobę i posługę w naszej Misji polecamy Waszej modlitwie. 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 

Grupa młodzieży z ks. Łukaszem na SFM "Emaus" w Concordii

W dniach od 22 do 24 marca 2019 roku odbywało się w Ośrodku Polonijnym Concordia Haus Spotkanie Formacyjne Młodzieży "SFM EMAUS". Grupę tę od lat prowadzi ks. Bogdan Renusz SChr - obecnie pełniący funkcję Prowincjała Księży Chrystusowców z Prowincji św. Józefa. Konferencje podczas spotkania wygłosił ks. Vyacheslav Melnyk SChr z PMK Bonn. Na to wielkopostne spotkanie wybrał się także z naszej Misji ks. Łukasz razem z grupą młodzieży. Wśród nich byli także Ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ciekawy program tych weekendowych dni skupienia dla młodych ludzi obfitował w przeróżne formy modlitwy. Nabożeństwa, adoracje i konferencje miały pomóc uczestnikom odnowić i umocnić swoją relację z Jezusem Chrystusem. Była to także okazja, do poznania innych młodych ludzi, którzy w swoim życiu pragną kierować się płynącymi z Ewangelii zasadami.

Zobacz zdjęcia z tego spotkania. 

Następne Terminy