Wielki Czwartek 2020

Domowe Rekolekcje Wielkopostne w naszej Misji

Zapraszam do udziału w Domowych Rekolekcjach Wielkopostnych Polskiej Misji Katolickiej W Düsseldorfie. Szczególny czas, więc szczególna forma. Cel jednak ten sam - być bliżej Miłości, która tak bardzo nas umiłowała. Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam, ks. Łukasz Kuczyński SChr

29.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Archidiecezji Kolońskiej MSZE ŚWIĘTE z udziałem wiernych zostały ODWOŁANE do Wielkiego Piątku, tj. do 10.04.2020 r.

Drodzy Parafianie,

 

Zgodnie z rozporządzeniem Archidiecezji Kolońskiej od dziś do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, tj. do 19.04.2020 r.,
MSZE ŚWIĘTE i nabożeństwa z udziałem wiernych zostały ODWOŁANE.

 

Zamówione intencje zostaną odprawione przez Duszpasterzy podczas Mszy Świętych odprawionych przez nich prywatnie.

 
Zawieszone są także wszelkie formy działalności duszpasterskiej: katecheza dzieci,  młodzieży i dorosłych, kurs przedmałżeński oraz spotkania grup parafialnych: chóru i scholi dziecięcej a także grup AA i Al-Anon.

 

Informujemy, że Ordynariusz Archidiecezji Kolońskiej udzielił na ten czas wszystkim swoim diecezjanom dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej niedzielnej. Oznacza to, iż nieobecność na niedzielnej Eucharystii od dziś do 19.04.2020 r. nie jest dla nich popełnieniem grzechu ciężkiego.


Równocześnie zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych za pośrednictwem środków publicznego przekazu – Telewizji, Radia i Internetu.

Godziny transmisji w TV:

- w niedziele:

godz. 7.00 - TVP 1,

godz. 9.00 – Program 1 Polskiego Radia,

godz. 9.30 - TV Trwam,

godz. 11:00 - TVP 1,

godz. 13:00 - TV Polonia,

godz. 19:00 - Program 1 Polskiego Radia,

  • w tygodniu:

godz. 7.00 TVP 1,

godz. 13:30 – TV Trwam,

godz. 20:00 – TVP 3.

 

Pragniemy przypomnieć o możliwości praktykowania komunii duchowej, podczas uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem wyżej wymienionych środków publicznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Przyjęcie komunii duchowej może mieć formę krótkiej modlitwy czy aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

 

Prosimy o modlitwę  w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa:

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Zapraszamy do odmawiania różańca w tej intencji w swoich domach zwłaszcza o godz. 20:30.  W łączności z wszystkimi parafianami my, księża, będziemy modlić się w kościele o tej porze każdego dnia.

 

Niech te trudne dla nas dni będą czasem umocnienia osobistej wiary i ufności w Bożą Opatrzność oraz pogłębienia chrześcijańskiego życia w domowym Kościele, którym jest rodzina.

 

Sytuacja związana z epidemią jest bardzo dynamiczna, dlatego prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Misji (pmkduesseldorf.de).

Duszpasterze PMK Düsseldorf

Szczegóły rozporządzenia Kurii Archidiecezji Kolońskiej.

Wielkopostne Spotkanie Młodzieży Polonijnej w Hagen 28.02-01.03.2020

W dniach od 28 lutego do 1 mara 2020 roku w ośrodku Jugendbildungsstätte Don Bosco w Hagen odbyło się Wielkopostne Spotkanie Młodzieży Polonijnej. Jego hasłem były słowa Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr "Moim życiem jest Chrystus". Wzięło w nim udział ponad 60 młodych osób z różnych krajów Europy. Spotkanie zorganizowały i poprowadziły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii zagraniczne wraz z księdzem Łukaszem, który odpowiedzialny był za formacyjną część tych dni przeprowadzając konferencje, wygłaszając homilię i udzielając kierownictwa duchowego. Na spotkaniu obecny był także ksiądz biskup Wiesław Lechowicz - delegat Episkopatu Polski do spraw Emigracji, który również służył młodzieży w konfesjonale oraz skierował do uczestników niedzielne kazanie. Cieszymy się, że także z naszej Misji wzięła w nim udział 10 osobowa grupa. Te dni były okazją do umocnienia wiary w obecność Chrystusa we wspólnocie Kościoła, świadomości odpowiedzialności za wyznawane wartości i konieczności obrony ich przed tym wszystkim, co im i duchowemu rozwojowi człowieka szkodzi. Program tego weekendu obfitował w wiele pięknych chwil, wśród których podkreślić należy Adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę psalmami, wspólne zabawy i ciekawe rozmowy oraz świadectwa. 

Zobacz zdjęcia z tego Spotkania.

Następne Terminy